Skriv ut

Underlag och infästningar

Vid plåtslageriarbete gäller som vid alla andra arbeten att det ska utföras väl från början. Det dyraste sättet är att tvingas göra något två gånger.

Plan plåt

Vid täckning med plan plåt måste plåten till stor del bearbetas på plats. Detta kräver att underlaget är stabilt och att det erbjuder tillräckligt motstånd vid falsningsarbetet.

Underlaget måste dessutom erbjuda tillräcklig dragkraft till infästningen av klammer. I RA Hus rekommenderas 23 mm underlagsspont eller 19 mm plywood som underlag för taktäckning med plan plåt.

Ett för vekt underlag fjädrar lätt och försvårar falsningen samtidigt som risken att få onödiga nedtrampningsskador i plåten ökar.

Nedtrampningsskador kan också uppstå om underlaget inte är helt slätt. Även uppstickande spikhuvuden kan förorsaka trampskador. Ett slätt underlag är vidare en nödvändig förutsättning för att inte få kvarstående vatten vid mycket låga lutningar.

Det är nu inte endast det direkta underlaget som avgör resultatet och livslängden på taket. Ett vindsutrymme med hög fukthalt kan leda till kondens på plåtens undersida och ett med tiden uppruttnande underlag.

Ett alltför varmt vindsutrymme kan leda till att snön, trots minusgrader ute, smälter och rinner ner mot takfoten där den åter fryser och bildar svallis eller istappar.

Profilerad plåt

Vid montering av profilerad plåt ska underlaget vara plant för att nå bästa resultatet.

Tjockt gods i underlag för infästningarna kan öka kostnaden för såväl underlag och fästdon som infästningsarbetet. För klent underlag å andra sidan kan leda till undermålig infästning.

Se vidare i kapitel 6 Underlag för plåt och kapitel 7 Infästning av plåt i olika underlag.

Bild 4:27. Falsningsarbete kräver ett stadigt underlag. Foto: Bo Selander.Bild 4:27. Falsningsarbete kräver ett stadigt underlag. Foto: Bo Selander.
Bild 4:28. Istappar utgör en stor fara. Foto:Torbjörn Osterling.Bild 4:28. Istappar utgör en stor fara. Foto:Torbjörn Osterling.
Bild 4:29. Profilerad plåt på lättbalk. Foto:Lindab AB.Bild 4:29. Profilerad plåt på lättbalk. Foto:Lindab AB.