Skriv ut

Inledning

Inget byggmaterial är beständigt. Allt påverkas av väder och vind.

Varje byggnad och varje tak måste underhållas och i sinom tid renoveras om inte byggnaden ska förfalla. God långsiktig ekonomi är att begränsa de framtida underhålls- och renoveringskostnaderna. Detta kan göras dels genom ett lämpligt materialval dels genom lösningar som underlättar underhålls- och renoveringsarbetet.

En stor kostnad vid renovering av tak blir oftast byggnadsställningen. Gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket föreskriver byggnadsställning vid mera omfattande arbeten i anslutning till takfoten. Se också under Projekteringsansvar.

Även om takfotsarbetet inte är omfattande blir det enklare och sannolikt bättre av att utföras från en byggnadsställning eller plattform. Framtida ställningskostnader kan enkelt och utan stora extrakostnader förebyggas genom att mura eller gjuta in bryggkonsoler i fasaden strax under takfoten.

Även de traditionella taksäkerhetsanordningarna underlättar förflyttning längs och arbete på taken. Att skotta snö från ett tak som har bristfälliga taksäkerhetsanordningar blir, om det över huvud taget är möjligt, både dyrt och farligt.

Inte sällan händer det att man måste bryta upp takkonstruktionen för att komma åt att byta fläktar till ventilationssystemet. Om fläktaggregaten vid nybyggnad måste lyftas in uppifrån finns det i regel heller ingen annan väg ut än upp genom taket. En mindre uppbyggnad med löstagbart tak försedd med fästöglor kan vara en enkel lösning som spar onödigt arbete i framtiden. Byggs den upp ytterligare något kan dess väggar förses med ventiler för till- eller frånluft i stället för separata ventilationshuvar spridda på taket.

Bild 4:59. Infästningen i takstolstassarna kan användas många gånger.Bild 4:59. Infästningen i takstolstassarna kan användas många gånger.
Figur 4:12. Det går även att fästa skyddsräcke i fotrännan.Figur 4:12. Det går även att fästa skyddsräcke i fotrännan.