Skriv ut

Innehåll

Takets funktion

Takets primära funktion är att fungera som skydd mot klimatiska olägenheter.

Vi kan lätt föreställa oss att mänsklighetens första byggnader i princip endast bestod av ett tak, en byggnad utan egentliga väggar. Beroende på var i världen man befinner sig handlar det om att skydda sig mot regn, snö, vind, sol, kyla, sand eller andra klimatiska påfrestningar.

Efter hand som byggnadskonsten utvecklats har vi rest allt högre väggar och det som för ögat främst dominerar byggnader i dag är fasaden. Taket har nu också fått en ny funktion, att skydda underliggande byggnadsdelar mot klimatisk påverkan.

På våra breddgrader är takets funktion i första hand att skydda mot och avleda vatten i form av regn och snö för att underliggande byggnadsdelar inte ska skadas. En annan viktig funktion som numera ofta ingår som en del av takkonstruktionen är värmeisoleringen. Då denna inte på något avgörande sätt påverkar takets utformning eller ”planlösning” behandlas inte isolering av tak i denna handbok.

Ytterligare en och väl så viktig funktion är takets utseende. Takets form och färg skapar tillsammans med underliggande byggnad en helhet som helst ska vara i harmoni. Ett vackert tak på en byggnad med väl avvägda proportioner blir som kronan på verket. Just denna funktion, skönheten, tycks ha engagerat människor runt om i världen kanske mer än den rent tekniska funktionen.

Bild 4:4. Kupoler. Foto:Torbjörn Osterling.Bild 4:4. Kupoler. Foto:Torbjörn Osterling.
Bild 4:8. Koppartak. Foto:Torbjörn Osterling.Bild 4:8. Koppartak. Foto:Torbjörn Osterling.
Bild 4:1. Lackerad stålplåt. Foto:Torbjörn Osterling.Bild 4:1. Lackerad stålplåt. Foto:Torbjörn Osterling.
Bild 4:2.Stråtak. Foto:Torbjörn Osterling.Bild 4:2.Stråtak. Foto:Torbjörn Osterling.
Bild 4:3. Stentak. Foto:Torbjörn Osterling.Bild 4:3. Stentak. Foto:Torbjörn Osterling.
Bild 4:5. Tak med få hinder. Foto:Torbjörn Osterling.Bild 4:5. Tak med få hinder. Foto:Torbjörn Osterling.
Bild 4:6. Tak utan hinder. Foto:Torbjörn Osterling.Bild 4:6. Tak utan hinder. Foto:Torbjörn Osterling.
Bild 4:7. Tak med få hinder.Foto:Torbjörn Osterling.Bild 4:7. Tak med få hinder.Foto:Torbjörn Osterling.