Skriv ut

Stuprör

På motsvarande sätt som för hängrännor finns i RA Hus en hjälptabell för stuprör. Även den är dimensionerad för att vara tillräcklig i de flesta fall.

Största avstånd mellan stuprören bör inte överstiga 20 m.

Takarea i m2, högst 80 125 180 230 300 375
Nominell diameter, mm 75 90 100 110 120 150

Tabell 4:5. Stuprörens diameter enligt RA Hus.

En närmare studie av tillverkarnas dimensioneringstabeller baserad på SS 82 40 31 med en sannolik regnintensitet på 0,013 l/s och m2 ger följande:

Takarea i m2 vid ensidigt tillflöde, högst 160 240 350 445 580
Takarea i m2 vid symetriskt tillflöde, högst 225 345 505 645 830
Nominell diameter i mm 75 90 100 110 120

Tabell 4:6. Stuprörens diameter enligt SS 424031.

Bild 4:36. Hängrännor och stuprör tillverkas idag industriellt. Foto Lindab.Bild 4:36. Hängrännor och stuprör tillverkas idag industriellt. Foto Lindab.