Skriv ut

Hängrännor

Standardens beräkningsmodell liksom anvisningarna i AMA Hus 21 är baserad på en lutning i hängrännan på 2,5 mm/m.

Standarden föreslår dock något större lutning på smala hängrännor för att de ska vara självrensande. Självrensande innebär inte att fastighetsägaren slipper rensa bort större partiklar, löv och dylikt för hand. En sammanställning av dessa båda villkor ger följande tabell för halvrunda hängrännor.

Takarea i m2, högst enligt AMA 75 125 200 250
Takarea i m2, högst enligt SS824031 70 120 180
Nominell diameter i mm 100 125 150 190
Minsta lutning för självrensning mm/m 7 6 5

Tabell 4:4. Diameter på hängrännor enligt RA Hus 21. Lindab AB uppger att 190-rännan klarar en takarea på 320 m2.

Vid större takarea än 200 m2 är det viktigt att kontrollera i tillverkarnas produktkataloger om det finns några andra rekommendationer för hur detta kan lösas.

En avgörande förutsättning för att hängrännan i kombination med stupröret ska klara dessa flöden är att det urklippta hålet i hängrännan har minst samma diameter som röret.

Bild 4:36. Det är viktigt att hålet i hängrännan är minst lika stort som stuprörets diameter. Foto: Torbjörn OsterlingBild 4:36. Det är viktigt att hålet i hängrännan är minst lika stort som stuprörets diameter. Foto: Torbjörn Osterling