Skriv ut

Innehåll

Rörelser

Alla plåtytor som exponeras för väder och vind blir mycket snabbt uppvärmda av solen eller avkyld av regn och skugga.

Plåt kan därför snabbt anta en temperatur som markant avviker från underlagets temperatur. Denna omständighet, kombinerad med att plåtens respektive underlagets längdutvidgningskoefficient dessutom ofta skiljer sig, kan medföra mycket stora relativa rörelser. Begränsas materialets möjligheter att röra sig kan mycket stora spänningar uppstå i plåten och dess infästningar. Vid långvarig stark sol är temperaturer i takmaterialet på + 80 °C eller mer fullt möjliga. Vid ett slagregn kan plåten snabbt kylas ned till under + 20 °C. Det är därför av stor vikt att taktäckningen har möjlighet att röra sig.

Spänningar på grund av temperaturvariationer eller rörelser på grund av vind kan leda till utmattning i plåten med sprickbildning som följd. Sprickor i plåten kan uppstå på två sätt. Materialet kan bli för sträckt vid nedkylning så att det med tiden dras sönder eller kan bli för buktigt vid uppvärmning så att vindsuget pumpar sönder materialet.

Kontrollerade rörelser i plåtmaterialet kräver att rörelsen utgår från en fast punkt, en så kallad fast zon. Hinder såsom uppstick och genomföringar i den plana plåtytan bör om möjligt placeras i den fasta zonen. Placeras dessa på annan plats på taket begränsar de rörelsemöjligheterna.

Vid täckningar av mycket långa takfall med bandtäckning, dubbelfalsad skivtäckning eller profilerad plåt kan det bli nödvändigt med en särskild rörelsefog.

För att undvika framtida begränsningar i rörelserna eller låsningar i materialet kan det vara lämpligt att på takplan eller ritning tydligt anvisa var nya fläktstativ, antenner eller liknande bör placeras. På falsad plåt går det med fördel att använda falsfästen som inte hindrar rörelserna.

Tätt sammanliggande plåtar kan bilda kapillärer. Detta gäller såväl falsad som profilerad plåt. Kapillärkrafterna måste brytas med någon form av tätningsmedel. Mellan falsade plåtar påförs falsolja i falserna och mellan profilerade plåtar påförs tätningsfett eller tätningsband. Det är väsentligt att tätningsmedlet tål de rörelser som uppstår. Detta gäller i synnerhet tätningsband till profilerad plåt.

Se vidare i kapitel 8 ”Rörelse och rörelsefogar”.

Bild 4:30. Rörelsefog enligt Rheinzink. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 4:30. Rörelsefog enligt Rheinzink. Foto: Torbjörn Osterling.
Figur 4:3. Rörelsefog i takbrott.  Illustration: Torbjörn Osterling.Figur 4:3. Rörelsefog i takbrott. Illustration: Torbjörn Osterling.