Skriv ut

Trånga utrymmen

Det inbördes avståndet mellan uppstickande detaljer såsom huvar, stosar, vindskupor med mera är inte endast avgörande för att komma åt att utföra ett bra arbete.

Är det för trångt mellan olika uppstick kommer det också att innebära en besvärlig arbetsställning för plåtslagaren.

Som tidigare nämnts bör avståndet mellan till exempel två takkupor bestämmas med hänsyn till att plåtslagaren ska kunna komma ner med hela kroppen mellan kuporna för att falsa plåten. För bästa resultat bör då avståndet mellan kupväggarna helst vara 1,2 m. Blir utrymmet trängre kan en bättre lösning vara att bygga samman kuporna helt.

Motsvarande resonemang gäller huvar, stosar eller andra smala eller låga hinder. De bör inte placeras närmare ett annat hinder, stort eller litet, än 300 mm. Tänk på att normal skiv- och bandtäckning bygger ungefär 600 mm mellan falserna. För att en svängd fals ska kunna göras funktionellt krävs att avståndet till närmaste falsmöte är cirka 250 mm. Där svängda falser möts vid hinder som ligger parallellt med varandra bör det fria avståndet vara minst 500 mm.

Fläktrum under taket måste utformas med hänsyn till de utrymmen som krävs för underhåll och tillsyn. Framför aggregaten rekommenderas en servicekorridor som är minst 2,1 m hög och 1,5 m bred. För passage bakom aggregaten bör dessutom finnas ett fritt utrymma på minst 0,6 m.

Figur 4:15. Sektion genom vindsplanet med serviceutrymme. Illustration: Hans Sandqvist. Bildinformation i Älvsjö AB.Figur 4:15. Sektion genom vindsplanet med serviceutrymme. Illustration: Hans Sandqvist. Bildinformation i Älvsjö AB.
Bild 4:61. Blir det ett bra resultat här emellan?Bild 4:61. Blir det ett bra resultat här emellan?
Bild 4:62. Trånga utrymmen kostar mera.Bild 4:62. Trånga utrymmen kostar mera.