Skriv ut

Taksäkerhetsanordningar

Det mesta som finns att veta om tillträdes- och skyddsanordningar framgår av kapitel 11 med samma rubrik som ovan.

Som projektör kan det dock finnas anledning att fundera ett steg längre. Är tillträdeslederna och infästningsmöjligheterna tillräckliga med hänsyn till det framtida underhållet. Boverkets regler är generella och ibland otillräckliga för en optimal lösning. Exempelvis föreskrivs inte någon stege från takfot och upp, på samma sätt som från uppstigningsöppning till nock. Särskilt behövs stege på det nedre takfallet på brutna tak för att underlätta förflyttning vid snöskottning. Att ta sig upp på ett halt och lutande underlag utan stöd för fötterna är mycket påfrestande.

Vidare föreskrivs enligt AMA Hus 21 och Branschrekommendationen att takluckor på takfall ska ha ett dagermått på 0,7 x 0,9 m eller om luckan är snedställ 0,8 x 0,8 m. (Enligt Boverkets Byggregler, BBR, ska takluckor ha dagermåttet 0,6 x 0,9 m.) Kostnadsökningen blir obetydlig. Slutligen är ofta tillträdesvägarna från översta våningen genom vindsvåningen och upp på taket i äldre eller för all del även i ombyggda fastigheter undermåliga. Det är oftast för trångt eller för brant att ta sig fram.

Se också kapitel 11 ”Taksäkerhet” avsnittet ”Råd vid projektering”.

Bild 4:63. Taklucka.Bild 4:63. Taklucka.