Skriv ut

Takets lutning

De arbetsmiljöaspekter som påverkas av takets lutning är främst risken för fall men också besväret med att arbeta på ett lutande plan.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Byggnads- och anläggningsarbete” (AFS 1999:3) anges följande i 90 §:

Vid arbete på tak som lutar mer än 1:4 (~ 14°) ska horisontellt arbetsplan anordnas om arbetet utförs på en liten yta och beräknas pågå mer än 4 timmar.

Sådan arbetsplattform torde bli aktuell vid exempelvis helbeslagning av skorsten.

Se vidare i tidigare avsnittet Lutning.