Skriv ut

Ställningar

Mera omfattande takfotsarbeten förutsätts bli utförda från en byggnadsställning.

Skälen är tre, dels är förutsättningarna större för att arbetet blir välgjort dels är det en minskad fallrisk med byggnadsställning dels blir arbetsställningen mycket obekväm om arbetet ska utföras från taket.