Skriv ut

Plan plåt, profilerad plåt eller kassetter

Att välja mellan plan plåt och profilerad plåt på tak är alltid en utseendefråga men oftast också en fråga som berör den totala takkonstruktionen.

Den plana plåten kräver ett komplett bärande underlag medan profilerad plåt kan utnyttjas som en integrerad del av konstruktionen. Den kan utgöra en både bärande och stabiliserande funktion. Det senare blir särskilt tydligt vid exempelvis hallbyggnader. Det går alltid att lägga profilerad plåt på varje underlag som lämpar sig för täckning med plan plåt. Detta förekommer inte sällan vid omtäckningar av äldre tak som tidigare haft tegel, tätskiktsmatta, takduk eller liknande som taktäckning.

Profilerad plåt eller kassetter är vanligare på väggar än plan plåt. Vid tilläggsisolering är profilerad plåt eller kassetter ofta en lämplig lösning. Det blir förhållandevis billigt i jämförelse med andra alternativ och är dessutom billigt att underhålla. Även vid byggande av väggar kan profilerad plåt utnyttjas som en integrerad del av konstruktionen. Detta är en vanlig konstruktion på hallbyggnader. Vid montage av profilerad plåt är det viktigt att följa leverantörens montageanvisningar.

Detta hindrar inte från att väggtäckningar av plan plåt också förekommer. Men, som tidigare nämnts krävs då ett komplett bärverk under plåten. Väggtäckning med plåt behandlas mera ingående i kapitel 5.

När det gäller montering av plan plåt respektive profilerad plåt eller kassetter är det två helt skilda metoder. Den plana plåten sammanfogas med falser och fästs till underlaget med klammer medan profilerad plåt och kassetter sammanfogas med överlapp och fästs med skruv i ett uppreglat underlag.

Vid alla plåtarbeten krävs ett plant och stabilt underlag för att få bästa resultat. Ska ett arbete med profilerad plåt eller kassetter bli bra krävs också att anslutningar och lister görs av kunniga hantverkare enligt montageanvisningar från leverantören.

Bild 4:22. Kassetter av kopparplåt. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 4:22. Kassetter av kopparplåt. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 4:23. Profilerad plåt på vägg. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 4:23. Profilerad plåt på vägg. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 4:24. Falsad väggtäckning av titanzinkplåt. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 4:24. Falsad väggtäckning av titanzinkplåt. Foto: Torbjörn Osterling.