Skriv ut

Halkrisk

Alla takmaterial är mer eller mindre hala att beträda, i synnerhet vid väta eller frost.

I Boverkets Byggregler, BBR, avsnitt 8:241 ”Allmänt” anges i sista stycket:

”Yttertak som kan beträdas ska ha skäligt skydd mot halkning och utformas så att risken för att trampa igenom takytan begränsas.”

Plåtslageribranschens parter har i överenskommelse med de fabrikanter som tillverkar ytbelagd plåt träffat överenskommelse om hur ovanstående regel ska tolkas. Plåtslageribranschen och då även dess fackliga motpart, Svenska Byggnadsarbetareförbundet, anser att kravet på ”skäligt skydd mot halkning” är tillgodosett om plåtytan inte blir halare efter ytbeläggningen.

I föregående avsnitt talade vi om märkbrickor vid uppstigningsstället. Plåtslageribranschens Centrala Arbetsmiljökommitté har tagit fram en liten varningsskylt som säger att ”Taket kan vara halt att beträda”. Denna varning vänder sig inte i första hand till plåtslagare utan snarare till övriga yrkesmän som av ett eller annat skäl måste upp på taket.

Taksäkerhet, en nödvändighet för god säkerhet på taken, behandlas i kapitel 11.

Bild 4:26. Varningsskylt.  Foto: Bo Selander.Bild 4:26. Varningsskylt. Foto: Bo Selander.