Skriv ut

Tillträdes- och skyddsanordningar

Om skorstenar och ventilationshuvar har placerats med ena sidan i nockfalsen är den lämpligaste placeringen av nockräcke eller gångbrygga på motsatt sida av nocken.

Om skyddsanordningarna måste ligga på samma sida som skorstenen behöver nockräcket eller gångbryggan inte nödvändigtvis sitta nära nocken. Genom att flytta anordningarna exempelvis ett stycke ner på takfallet kan de dras förbi hindret utan avbrott. Härigenom underlättas och förbilligas monteringen samtidigt som det dessutom oftast blir stabilare. På ett brantare takfall är det tryggare att gå på en brygga placerad 1 – 1,5 m ner på takfallet eftersom nocken då upplevs som en handledare.

Fast montering av tillträdes- och skyddsanordningar låser fast plåten och bildar en fast zon. I dag monteras nästan uteslutande falsfästen som medger nödvändiga rörelser i plåten. Falsfästen krävs framför allt på längre takfall.

Ytterligare information om snörasskydd finns i kapitel 11, ”Taksäkerhet”.

Bild 4:51. Falsfästen medger att plåten rör sig. Foto: Weland stål AB.Bild 4:51. Falsfästen medger att plåten rör sig. Foto: Weland stål AB.