Skriv ut

Snörasskydd och snöglidhinder

I följande resonemang bortser vi från de rent utseendemässiga aspekterna på valet mellan fotränna respektive snörasskydd och hängränna. Vi koncentrerar oss på teknik och ekonomi.

En fotränna fungerar inte som snörasskydd. På tak med fotrännor där det även krävs takfotstöd/snörasskydd måste ett sådant monteras ovanför fotrännan.

Hängränna är billigare att montera och att byta ut än fotränna. Vid läckage i en hängränna blir inte heller skadorna på fasaden lika omfattande som vid läckage i en fotränna, och läckaget är dessutom lättare att upptäcka.

På långa takfall kan snörasskydd behövas på flera ställen utmed takfallet.

Figur 4:9 är en tolkning av SS 831335 och anger längsta tillåtna avstånd mellan snörasskydd i meter beräknad efter snölastens grundvärde.

Även här framgår att lutningen 1:4 (~ 14°) är ganska gynnsam. Mest ogynnsamt är lutningen 1:1,5 (~ 33°).

Ett snett monterat snörasskydd kan, beroende på underlag, styra den glidande snön på ett sådant sätt att den hamnar där den inte kan skada någon.

Ett komplement till snörasskydd är snöglidhinder monterade i flera rader på takfallet. Snöglidhinder syftar till att förhindra att snön glider ner mot takfoten. I snörika regioner på kontinenten monteras snöglidhinder i flera rader längs takfallet.

Ytterligare information om snörasskydd finns i kapitel 11, ”Taksäkerhet”.

 

Tabell 4:7. Längsta avstånd mellan snörasskydd.Tabell 4:7. Längsta avstånd mellan snörasskydd.
Bild 4:52. Fotrännan fungerar normalt inte som snörasskydd.Bild 4:52. Fotrännan fungerar normalt inte som snörasskydd.
Bild 4:53. Snörasskydd. Bild 4:53. Snörasskydd.
Bild 4:54. Snöglidhinder med snöstopper.Bild 4:54. Snöglidhinder med snöstopper.
Bild 4:55. Snöglidhinder i Österrike.Bild 4:55. Snöglidhinder i Österrike.
Figur 4:9. Snözonerna.Figur 4:9. Snözonerna.