Skriv ut

Kablar på tak

Kablar av olika slag monteras ofta av personal som dels inte har full kännedom om hur takets tätskikt är uppbyggt och konstruerat dels saknar tillräcklig takvana och yrkeskunskap för att göra ett kvalificerat arbete.

På plåttak bör kabelgenomföringar och förläggning av kablar såsom värmekablar och åskledare utföras av plåtslagare. Det vill säga allt arbete på taket utförs av den som dels känner underlaget dels har tillräcklig takvana.

För att undvika framtida felaktig och skadlig kabelförläggning på taken bör anvisningar för detta finnas i pärmen för fastighetens drift- och skötselinstruktioner. I anvisningen bör anges om det finns särskilda kabelstosar och var kablar inte ska förläggas.

Elförsörjning till apparater som placeras på taket bör så långt möjligt förläggas under taket i vindsutrymmet.

Vidare bör det av anvisningen framgå hur kablarna bör och får fästas. Klammer i falserna är att rekommendera. Tyvärr förekommer det att kablar klamras rakt igenom taktäckningen. Efter en tid har värmerörelserna i plåten medfört att klamringen kryper ut, med läckage som en ofrånkomlig följd.

Framför allt bör kablar i vattengångarna undvikas – med ett undantag, värmekabel, som förläggs i vattengångarna dikt an mot plåten för att motverka isbildning och säkerställa fri vattengång. Genom att värmekabeln har god kontakt med takplåten utnyttjas också metallens ledningsförmåga.

För att kablar som förlagts på taket inte ska skadas i samband med snöskottning rekommenderas att en förläggningsplan monteras intill uppstigningsstället.

Bild 4:56. Kabelgenomföring.Bild 4:56. Kabelgenomföring.
Bild 4:57. Falsfästen för kabel.Bild 4:57. Falsfästen för kabel.