Skriv ut

Temperaturväxlingar

För att få en uppfattning om antalet temperaturväxlingar under kortare och längre tidsperioder har på KTH genomförts en undersökning av temperaturen på väggar och tak med aluminiumplåt.

Undersökningens resultat har bland annat legat till grund för bedömning av provningsfrekvens för infästningar av profilerad plåt enligt SS 271116.

SS 271116 beskriver en metod för att bedöma risken för vattenläckage i fästpunkterna hos trapetsprofilerad takplåt på grund av temperaturrörelser i plåten i förhållande till takstommen.