Skriv ut

Innehåll

Slutsats

Vid användning av plåt på tak och fasader är det nödvändigt att ta hänsyn till de rörelser som kan uppstå i plåten på grund av temperaturväxlingar.

Kännedomen om hur olika material rör sig liksom behovet av rörelsefogar är väsentlig för utformningen av såväl tak som fasader. Med rätt utformning är det möjligt att klara de påkänningar som kan uppstå samtidigt som kravet på täthet bibehålls där detta är en nödvändighet. Goda tekniska lösningar liksom omsorgsfullt utförande av duktiga hantverkare gör att ett tak eller fasad med plåt vare sig den är plan eller profilerad alternativt utformad med kassetter har förutsättningar att fungera under lång tid.

Foto: Torbjörn Osterling.Foto: Torbjörn Osterling.