Skriv ut

Stumt och rörligt ändöverlapp på tak

Av figur 8:25 respektive 8:26 framgår skillnaden mellan ett stumt och ett rörligt ändöverlapp på tak.

Vid låga taklutningar kan det finnas skäl att öka överlappets längd med hänsyn till risken för inträngande vatten. Det bör även beaktas att i de fall en täckning ska utföras med en viss krökning måste förformade plåtar användas. Skälet till detta är att det annars kan vara svårt att få anliggning i överlappet.

Figur 8:25. Stumt ändöverlapp på tak. I ändöverlappet ska alltid tätning anbringas.<br />
Figur 8:25. Stumt ändöverlapp på tak. I ändöverlappet ska alltid tätning anbringas.
Figur 8:26. Rörligt ändöverlapp på tak. Notera att tätningen i detta fall ska ligga i två rader. Genom att använda tätningsfett fungerar tätningen även som glidmedel mellan plåtarna.Figur 8:26. Rörligt ändöverlapp på tak. Notera att tätningen i detta fall ska ligga i två rader. Genom att använda tätningsfett fungerar tätningen även som glidmedel mellan plåtarna.