Skriv ut

Språng och kanter

Vid avslutning av fria kanter vid taksprång, hängrännor, gesimsrännor eller försänkta ränndalar måste behovet av rörelsemån beaktas.

Med hänsyn till bandlängder och placering av den fasta zonen går det att fastställa hur stor rörelsemån som erfordras. Det är här viktigt att tänka på att rörelserna i en ränndal kan gå vinkelrätt mot de anslutande banden, varför det är nödvändigt att beakta såväl krav på rörelsebehov som krav på täthet.

Figur 8:14. Avslutning av taktäckning med rörelsemån till kombinerat fästbleck och fotplåt. Denna detalj kan i princip även användas vid anslutning till en gesimsränna eller försänkt ränndal som ligger fritt från taktäckningen.<br />
Figuren kommer från AMA Hus 18, JT-.1/3.<br />
© AB Svensk Byggtjänst.Figur 8:14. Avslutning av taktäckning med rörelsemån till kombinerat fästbleck och fotplåt. Denna detalj kan i princip även användas vid anslutning till en gesimsränna eller försänkt ränndal som ligger fritt från taktäckningen.
Figuren kommer från AMA Hus 18, JT-.1/3.
© AB Svensk Byggtjänst.
Figur 8:15. Avslutning av taktäckning med rörelsemån mot ränndal. Beakta att fotplåten inte ska genomspikas utan klamras med hakklammer för att inte rörelserna i ränndalens längdriktning ska förhindras. Figuren kommer från AMA Hus 21, JT-.2331/2. © AB Svensk Byggtjänst.Figur 8:15. Avslutning av taktäckning med rörelsemån mot ränndal. Beakta att fotplåten inte ska genomspikas utan klamras med hakklammer för att inte rörelserna i ränndalens längdriktning ska förhindras. Figuren kommer från AMA Hus 21, JT-.2331/2. © AB Svensk Byggtjänst.
Figur 8:16. Avslutning av taktäckning med rörelsemån mot försänkt ränndal. Exempel på utförande vid titanzinkplåt. Utförandet kan även användas vid andra material. I detta exempel visas också hur inbrädningen vid fotplåten har lagts något lägre för att kompensera den nivåhöjning som fotplåt, fästbleck och även byggpapp ger. Illustration: Rheinzink Sverige.Figur 8:16. Avslutning av taktäckning med rörelsemån mot försänkt ränndal. Exempel på utförande vid titanzinkplåt. Utförandet kan även användas vid andra material. I detta exempel visas också hur inbrädningen vid fotplåten har lagts något lägre för att kompensera den nivåhöjning som fotplåt, fästbleck och även byggpapp ger. Illustration: Rheinzink Sverige.
Bild 8:14. Vid långa band är det viktigt att det finns rörelsemån såväl vid taknock som vid taksprång. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 8:14. Vid långa band är det viktigt att det finns rörelsemån såväl vid taknock som vid taksprång. Foto: Torbjörn Osterling.
Figur 8:17. Vid hängskivor kan rörelserna tas upp genom att infästningen sker med ett kontinuerligt fästbleck. När taktäckningen rör sig kommer även hängskivan att kunna följa med i rörelserna eftersom den glider mot fästblecket. En genomspikning av hängskivan är i detta läge felaktigt. Illustration: SSAB Tunnplåt AB.Figur 8:17. Vid hängskivor kan rörelserna tas upp genom att infästningen sker med ett kontinuerligt fästbleck. När taktäckningen rör sig kommer även hängskivan att kunna följa med i rörelserna eftersom den glider mot fästblecket. En genomspikning av hängskivan är i detta läge felaktigt. Illustration: SSAB Tunnplåt AB.