Skriv ut

Rörelsefogar vid nock

Om den fasta zonen läggs på ett sådant sätt att rörelse ska tas mot en nock eller snednock ska nockfalsen utföras med en förhöjning samt ett utökat basavstånd jämfört med en vanlig ståndfals.

Höjden på nockfalsen bör vara 3 gånger den rörelsemån som ska tas upp. Nockfalsen bör dock alltid göras minst 50 mm hög.

Figur 8:10. Rörelsefog med infalsad fotplåt. Utförandet används där det är olämpligt att löda plåten. Beakta att fotplåten avslutas med en drivvattenhake. Klammer kan monteras i haken som medger att rörelse kan ske i två riktningar. Taklutningen bör överstiga 18°. Genom att använda tätningsfett i rörelsefogen erhålls en större säkerhet mot inträngande vatten.Figur 8:10. Rörelsefog med infalsad fotplåt. Utförandet används där det är olämpligt att löda plåten. Beakta att fotplåten avslutas med en drivvattenhake. Klammer kan monteras i haken som medger att rörelse kan ske i två riktningar. Taklutningen bör överstiga 18°. Genom att använda tätningsfett i rörelsefogen erhålls en större säkerhet mot inträngande vatten.
Figur 8:13. Förhöjd nockfals. Illustration: SSAB Tunnplåt AB.Figur 8:13. Förhöjd nockfals. Illustration: SSAB Tunnplåt AB.
Figur 8:12. Förhöjd nockfals. Figuren visar sömsvetsad rostfri stålplåt. Vid övriga material dubbelfalsas nockfalsen.Figur 8:12. Förhöjd nockfals. Figuren visar sömsvetsad rostfri stålplåt. Vid övriga material dubbelfalsas nockfalsen.
Figur 8:11. Enkel förstorad hakfals kan användas vid branta tak där risken för att vatten kan tränga in är begränsad. Taklutningen bör överstiga 30°. Figur 8:11. Enkel förstorad hakfals kan användas vid branta tak där risken för att vatten kan tränga in är begränsad. Taklutningen bör överstiga 30°.