Skriv ut

Genomföringar

Vid genomföringar med stosar, luckor, takfönster, skorstenar och liknande måste också behovet av rörelsemån beaktas.

Detta kan göras enligt de principer som redovisats i föregående avsnitt. Det är viktigt att det finns tillräcklig rörelsemån såväl tvärs som längs taktäckningen och att anslutningarna är utförda på ett sådant sätt att rörelserna inte hindras.

Genomgående infästningar kan om de är felaktigt placerade medföra att taktäckningens rörelser hindras. Detta kan i första hand leda till att det på sikt uppstår läckage i anslutning till hålen eftersom de kan förstoras på grund av temperaturrörelserna. Detta gäller exempelvis taksäkerhetsanordningar som monteras med genomgående infästningar. Det är därför lämpligt att kombinera denna typ av taksäkerhetsinfästning med taktäckningens fasta zon. Det kan även hända att montering sker i efterhand av till exempel stag till antenner eller liknande. För dessa infästningar är det lämpligt att använda en sådan typ som går att fästa till falsen utan att plåten behöver perforeras. Infästningar av taksäkerhetsanordningar behandlas ingående i kapitel 11 ”Taksäkerhetsanordningar”.

Figur 8:23. . Rörelsemån vid hinder. Behovet av rörelsemån är naturligtvis beroende av var på takfallet som hindret eller genomföringen ligger. Figuren kommer från AMA Hus 18, JT-.1/9.Figur 8:23. . Rörelsemån vid hinder. Behovet av rörelsemån är naturligtvis beroende av var på takfallet som hindret eller genomföringen ligger. Figuren kommer från AMA Hus 18, JT-.1/9.
Bild 8:17. Infästning av taksäkerhetsanordningar med falsfäste som inte hindrar rörelserna i täckningen. Det finns flera olika typer av falsfästen. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 8:17. Infästning av taksäkerhetsanordningar med falsfäste som inte hindrar rörelserna i täckningen. Det finns flera olika typer av falsfästen. Foto: Torbjörn Osterling.