Skriv ut

Rörelser i underlaget eller stommen

Rörelser i underlaget kan medföra att taktäckningen eller beklädnaden skadas.

Ett vanligt problem som funnits tidigare är att för långa plåtar har klistrats in mellan tätskiktslagen. Plåten har rört sig mera än tätskiktsmattan och sprickor har uppstått i anslutning till plåtskarvarna. Detta är ett problem som minskat under senare år dels på grund av att vissa olämpliga konstruktioner inte längre används dels tack vare att tätskiktsmattorna har bättre egenskaper. En viktig princip är att tätskiktsmattor och takdukar dras upp på hinder eller liknande och att plåten överlappar tätskiktsmattan eller takduken. Det är i huvudsak endast vid en detalj där detta inte är genomförbart och det är vid fotplåtar i anslutning till hängrännor eller gesimsrännor.

Rörelsefogar i stommen görs för att ta upp förväntade rörelser mellan olika konstruktionsdelar. Dessa fogar dimensioneras i många fall för stora rörelser. Tyvärr glöms ofta att dessa fogar även måste finnas i taket eller fasaden.

Det är nödvändigt att beakta de skilda rörelser som kan uppstå i till exempel en ytterväggs olika skikt. En skalmur av tegel utanför en betongstomme rör sig inte på samma sätt som stommen. Beslag som fästs samman i båda dessa delar kan skadas eller deformeras. Utförandet kan behöva anpassas från fall till fall och påverkar såväl infästning som utformning av eventuella lister eller beslag.

Bild 8:10. Spricka i tätskiktsmattan på grund av olika stora rörelser i den underliggande plåten respektive pappen. Rätt lösning är att inte göra för långa plåtar.Foto: Torbjörn Osterling.Bild 8:10. Spricka i tätskiktsmattan på grund av olika stora rörelser i den underliggande plåten respektive pappen. Rätt lösning är att inte göra för långa plåtar.Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 8:11. Här finns en rörelsefog i stålstommen under glaslanterninerna. Rörelsefogen har inte fullföljts i glaslanterninen och täckbeslaget mellan olika element i lanterninen. Glipor har uppstått. Skadorna hade kunnat undvikas genom att rörelsefogen i stommen dragits igenom lanterninen och att lanternindelarna på ömse sidor skiljts från varandra. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 8:11. Här finns en rörelsefog i stålstommen under glaslanterninerna. Rörelsefogen har inte fullföljts i glaslanterninen och täckbeslaget mellan olika element i lanterninen. Glipor har uppstått. Skadorna hade kunnat undvikas genom att rörelsefogen i stommen dragits igenom lanterninen och att lanternindelarna på ömse sidor skiljts från varandra. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 8:12. Rörelserna i stommen respektive skalmuren har medfört att smyglisten deformerats. Smyglisten har här monterats dels i karmen dels i skalmuren. Fönstret är monterat i den bakomliggande betongstommen som rör sig mindre än skalmuren. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 8:12. Rörelserna i stommen respektive skalmuren har medfört att smyglisten deformerats. Smyglisten har här monterats dels i karmen dels i skalmuren. Fönstret är monterat i den bakomliggande betongstommen som rör sig mindre än skalmuren. Foto: Torbjörn Osterling.