Skriv ut

Rosttrög stålplåt

Rosttrögt stål är ett stål som i första hand är legerat med koppar, krom, nickel och fosfor. Tunnare plåt av rosttrögt stål har i regel en förhöjd fosforhalt. Kännetecknande för rosttrögt stål är att det relativt snabbt bildas ett skyddande korrosionsskikt på ytan som ser rostig ut.

Rosttrögt stål utvecklades i USA i början av 1900-talet när man upptäckte att stål legerat med koppar motstod atmosfärisk korrosion bättre än vanligt stål. På 1930-talet utvecklade US-Steel de legeringar av rosttrögt stål så som vi känner dem idag. Man kallade legeringen Corten.

Utseende och materialkvaliteter

Det lokala klimatet och tiden för klimatpåverkan påverkar ytans kulör. Kulörförändringen går från orangebrun via rödbrun till mörkt purpurbrun. Kulörförändringen kan inte påskyndas eftersom det skyddande patineringsskiktet utvecklas långsamt och under lång tid.

Rosttrögt stål är ett utmärkt konstruktionsstål med förbättrat motstånd mot atmosfärisk korrosion. Det är lämpligt till broar, skorstenar, stolpar med mera.

På senare år har intresset för rosttrögt stål som fasadmaterial ökat. Exempelvis fasader klädda med kasetter av cirka 1,5 mm tjock plåt. Ett exempel är Arkitekturskolan i Stockholm.

Materialet är formbart som vanligt stål. Det kan bockas och svetsas. Minsta bockningsradie är 2-3 x tjockleken.

Korrosion

Patineringen sker genom att ytan omväxlande utsätts för fukt och torka. Den kan ta flera år. Därefter får man en mycket stabil yta som korroderar mycket långsamt. Processen kan pågå i upp till 10 år. Viktigt är dock att undvika horisontala ytor där vatten kan bli stående eller kapillärer där man kan få spaltkorrosion. Långa våttider bör undvikas. Intilliggande plåtar bör ha en distans på ett par mm.

Under patineringsprocessen bör man skydda omgivande material från missfärgning av rostvattnet från ytan. De material som lätt missfärgas är betong och puts, metalliserade ytor, tegel, sten och trä. Glas kan etsas av röstvatten från rosttrögt stål. Under en fasad bör man lämpligen ordna en singelbädd eller liknande i vilken rostvattnet kan droppa ner och som sedan kan bytas ut när processen upphört.

Fästdon bör vara av rostfritt stål med en tätningsbricka med EPDM-gummi.

Materialfakta för rosttrög stålplåt

Längdutvidgningskoefficienten för rosttrögt stål är 16 x 10-6 °C-1. Detta innebär att rosttrögt stål rör sig 1,6 mm/m vid ett temperaturintervall om 100 °C.

Rosttrögt stål har en densitet på ~ 7,9 kg/dm3.

Bild 2:19. Arkitekthögskolan KTH, Stockholm. Foto: Okänd.Bild 2:19. Arkitekthögskolan KTH, Stockholm. Foto: Okänd.
Figur 2:4. Det måste vara en spalt på ett par mm mellan plåtarna. Källa: SSAB.Figur 2:4. Det måste vara en spalt på ett par mm mellan plåtarna. Källa: SSAB.
Bild 2:17 Fästdonen ska vara av rostfritt stål. Foto: SSAB.Bild 2:17 Fästdonen ska vara av rostfritt stål. Foto: SSAB.
Bild 2:18 Flerfamiljshus i Stockholm byggt 2013. Foto: Okänd.Bild 2:18 Flerfamiljshus i Stockholm byggt 2013. Foto: Okänd.