Skriv ut

Olika material

De för plåtbeklädnad vanligaste metallerna är:

 • stål med en beläggning av zink
 • stål med en beläggning av aluminium-zink
 • aluminium
 • rostfritt stål
 • koppar
 • titanzink

Bly används även i viss utsträckning vid renovering av kulturhistoriska byggnader där det redan finns blyplåt. Övrig användning av blyplåt bör begränsas av miljöskäl. Blyarbete är kringgärdat med rigorösa säkerhets- och hygienregler. (AFS 2005:6)

Mässing/Tombak liksom emaljerad stålplåt används enbart till kassetter.

Stålplåt och aluminiumplåt kan färgbeläggas industriellt. Rostfri stålplåt färgbeläggs industriellt för särskilda ändamål. Titanzinkplåt, kopparplåt och rostfri stålplåt kan erhållas med olika ytbehandlingar.

Plåt tillverkas och levereras i varierande storlek och utförande, i huvudsak i följande former:

 • plan plåt
 • profilerad plåt
 • kassetter/paneler

Plan plåt – används för falsade skiv- eller bandtäckningar respektive beklädnader samt för utföranden av detaljer, lister, beslagning av krön och liknande. Plan plåt levereras som formatplåt eller som band i rullar. Plåt i rullar är normalt utgångsmaterialet vid tillverkning av profilerad plåt, takpannor, kassetter och paneler.

Profilerad plåt – förekommer i ett stort antal profilformer med olika profilgeometri. Den levereras i olika bredder och längder beroende på profilutformning, plåttjocklek och hanterbarhet. Plåtlängder upp till 18 m förekommer. Dubbelprofilerad plåt – plåt som profilerats i två mot varandra vinkelräta riktningar – finns även.

Kassetter och paneler – tillverkas av alla förekommande plåtmaterial. De framställs huvudsakligen på två sätt:

 • kantbockning
 • pressning
Bild 2:3. Förzinkad stålplåt som tidigare byggplatsmålades men numera färgbeläggs industriellt är ett vanligt takmaterial. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 2:3. Förzinkad stålplåt som tidigare byggplatsmålades men numera färgbeläggs industriellt är ett vanligt takmaterial. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 2:4. Plåttakpannor används främst på enbostadshus i stället för takpannor av tegel eller betong. Foto: SSAB Tunnplåt AB. Bild 2:4. Plåttakpannor används främst på enbostadshus i stället för takpannor av tegel eller betong. Foto: SSAB Tunnplåt AB.