Skriv ut

Mässing och Tombak

Mässing är en metall med lång tradition i Sverige. Metallen har främst använts till olika typer av prydnadssaker.

Som byggmaterial är det främst i form av kassetter och paneler som mässing används. Mässing är en legering mellan koppar och zink. Vid ökad zinkinblandning övergår mässingens färgton från röd till gul.

Utseende och materialkvaliteter

Liksom koppar och aluminium finns mässing i flera olika hårdheter eller tillstånd. Tombak är den mässingskvalitet som företrädesvis används utomhus. Den består till 80% eller mer av koppar och resten zink.

För montage och beklädnader inomhus används vanligen en legering som består av 65 % koppar och 35 % zink (alfamässing). Hållfastheten hos alfamässing ökar med ökad zinktillsats.

Vid zinkhalter mellan 38 – 45 % uppträder en blandstruktur som kallas alfa- betafas. Över 45 % zinktillsats inträder betafasen.

1 – 2 mm tjock plåt används för tillverkning av kassetter eller paneler. Med lämplig kantutformning och tjocklek anpassad till storleken på kassetterna är det möjligt att åstadkomma en slät yta. Mässing används även för tillverkning av profiler till fasad- och entrépartier.

Plåt av mässing falsas inte och används därför inte som taktäckningsmaterial.

Mässing har inledningsvis vid utomhusexponering en gulaktig kulör som sedan mattas och blir mera brun.

Korrosion

Korrosionsegenskaperna hos mässing kan jämföras med de hos koppar. Patinan som bildas på en mässingsyta skyddar metallen mot vidare nedbrytning. Livslängden är jämförbar med koppar och mässing och påverkas inte av bimetallisk (galvanisk) korrosion. Det är mot den bakgrunden som mässing bland annat används som material i fästdon. Sprödbrott i mässing kan uppstå i fästdon som inte är avspänningsglödgade.

Materialfakta för mässing

Längdutvidgningskoefficienten för mässing är 19 x 10-6 °C-1. Detta innebär att mässing rör sig 1,9 mm/m vid ett temperaturintervall om 100 °C.

Mässing har en densitet på ~ 8,7 kg/dm3.

Bild 2:37. Kassetter av mässing. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 2:37. Kassetter av mässing. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 2:38. Fasadbeklädnad med kassetter av mässing. Foto: Outokumpu Copper.Bild 2:38. Fasadbeklädnad med kassetter av mässing. Foto: Outokumpu Copper.