Skriv ut

Emaljerad plåt

Emaljering tillhör en av världens äldsta ytbeläggningsmetoder.

Tekniken användes ursprungligen för att emaljera mindre föremål och det var först omkring 1900 som emaljerad plåt började användas som byggmaterial. Emaljering kan göras på olika metaller, till exempel gjutjärn, stål, koppar och aluminium.

Utseende och materialkvaliteter

Emalj består av kvarts, fältspat, titan och lera som mals samman med pigment och vatten till en slamma.

Som underlag till emaljerade kassetter används oftast en 1,5 mm tjock stålplåt med låg svavel- och kolhalt. Kassetterna som ska emaljeras begränsas i storlek till omkring 600 x 1 350 mm. De har invikta kanter och svetsade hörn. Eventuell håltagning eller annan bearbetning görs före emaljeringen.

Emaljeringen görs vanligen i två skikt. Först läggs en grundemalj genom att slamman sprutas på båda sidorna. Kassetterna hängs därefter upp på ett band som passerar en ugn med ~ 820 °C. Därvid sker en kemisk/fysisk reaktion där slamman tränger in i stålet och grundemaljen bildas.

Därefter läggs en täckemalj på den synliga sidan. Täckemaljen kan även läggas på i flera skikt beroende på hur tjock emalj som eftersträvas. Med täckemaljen kan praktiskt taget vilken kulör som helst åstadkommas. Dock inte röda och gula nyanser som innehåller kadmium. Skikttjocklekar på 200 – 400 μm förekommer.

Glansen hos en emaljerad plåt kan variera från matt till högblank och glansen är högre än hos en färgbelagd plåt av stål eller aluminium.

Korrosion

Den emaljerade plåten har en mycket hållbar yta och påverkas inte av luftföroreningar. Kulörbeständigheten är mycket god och emaljen påverkas inte av UV-strålningen.

Om emaljen skadas och den underliggande stålytan exponeras finns en stor risk för snabb korrosion eftersom metallen då är oskyddad. Oftast skadas endast täckemaljen och då uppstår ingen korrosion.

Materialfakta för emaljerad plåt

Emaljerad stålplåt har samma längdutvidgning som stålplåt.

Med en tjocklek på 1,5 mm har den emaljerade stålplåten en vikt av drygt 13 kg/m3.

Bild 2:20. Emaljerad plåt som fasadmaterial. Den emaljerade plåten har en hållbar yta och kulörhärdigheten är god. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 2:20. Emaljerad plåt som fasadmaterial. Den emaljerade plåten har en hållbar yta och kulörhärdigheten är god. Foto: Torbjörn Osterling.