Skriv ut

Temperaturpåkänningar

Ett tak eller en fasad kan utsättas för stora temperaturväxlingar vilket ger upphov till spänningar och rörelser.

Höga temperaturer kan också påskynda nedbrytningen av ett material och i första hand då organiska färger och beläggningar.

Temperaturväxlingarna kan variera dels under året dels under ett enskilt dygn. I första hand taket och i viss mån fasaden måste utformas med tanke på att det kan vara skillnad i temperatur mellan ytteryta och underliggande konstruktion. Temperaturen på utsidan beror på flera olika faktorer, främst lufttemperatur, solinstrålningens intensitet, vindhastighet, värmekapacitet och värmemotstånd hos taket respektive väggen samt ytans förmåga att absorbera och avleda värmen.

I kapitel 8 ”Rörelser och rörelsefogar” redovisas ingående vilka temperaturskillnader som kan uppstå på en plåtyta samt hur detta ska beaktas. I kapitel 13 ”Målning” finns vidare information om på vilket sätt höga temperaturer påverkar ett färgskikt.