Skriv ut

Innehåll

Slutsats

Vid användning av plåt på tak och fasader är det nödvändigt att ta hänsyn till de påverkningar som dessa byggnadsdelar kan utsättas för.

Yttre påverkan av till exempel regn eller snö kan vid olämplig utformning av taket och/eller fasaden leda till fuktskador. Den yttre miljön är också en viktig parameter för val av material med hänsyn till livslängd och förväntat underhåll.

Yttertak eller fasader med täckningar respektive beklädnader med plåt, vare sig den är plan eller profilerad, har förutsättningar att fungera under lång tid. Beroende på estetiska önskemål samt läge och yttre miljö finns flera material som vart och ett eller i kombination med varandra kan användas. Plåt är ett hållbart material som är lätt att underhålla och som dessutom är kretsloppsvänligt genom att metallen kan återanvändas till i det närmaste 100 %.