Skriv ut

Färgsystem och val av färgsystem, SS 184006

Avsikten med denna standard är att underlätta valet av färgsystem beroende på vilket underlag som ska målas om. Vilken typ av gammal färg är det som ska målas över och vilket färgsystem passar bäst till den?

Men i denna standard riktar man sig först till färgleverantörerna. Här ställs tydliga krav på vad som ska gå att utläsa av deras datablad. Standarden anger vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett färgsystem ska både vara lämpligt och godkänt för målning av stålplåt.

För att ett färgsystem ska bli godkänt ska det ha klarat både ett accelererat prov, ett så kallat kondensationsprov om 500 timmar, och ett exponeringsprov på 24 månader. Detta krav gäller fullt ut från och med 2014. Efter exponering i 24 månader ska provet sitta kvar i ytterligare 36 månader. Fram till 2014 gäller antingen accelererat prov eller referensobjekt.

Denna standard tar också upp kombinerbarhet mellan ett nytt färgsystem och det ursprungliga färgsystemet som ska målas om samt vilka faktorer som påverkar valet av färgsystem.

Exempel ur standarden

Färgleverantörens dokumentation
Tekniska datablad
Färgleverantören ska tillhandahålla tekniska datablad för varje produkt.

I det tekniska databladet ska följande framgå:

 • rekommenderat användningsområde
 • färgtyp och bindemedel, se tabell C.1
 • torrhalt, sträckförmåga och VOC
 • krav på förbehandling
 • rekommenderat skikttjockleksintervall
 • appliceringsvillkor
 • appliceringsmetod
 • spädningsrekommendationer
 • torktider (dammtorr, klibbfri, övermålningsbar och brukstorr)
 • rekommenderade kombinerbara produkter
 • utgivningsdatum

Anmärkning: Rekommendation för rengöring av redskap kan anges

Färgsystem
Rekommendationer om vilka färger som ska ingå i ett färgsystem ska ges av färgleverantören.

Rekommendationer om vilka underlag färgsystemet är avsett för ska anges av färgleverantören.

 1. Om färgsystemet är lämpligt att användas på ny fabrikslackerad plåt ska detta anges.
 2. För varje underlag ska krav på förbehandling anges.
 3. Varje färgskikt ska beskrivas med produkt, övermålningsintervall och skikttjocklek.
 4. Färgsystemets totala skikttjocklek ska anges.
 5. Systemdatablad upprättas för hela systemet.