Förbehandling, SS 184004

Som antytts redan i inledningen så är det viktigt att göra rätt från början. Detta avsnitt är kanske den allra viktigaste delen för en entreprenör.

Meningen är att beställaren i sin beskrivning ska hänvisa till denna standard och ange vilken förbehandling han vill ha. Standarden beskriver 16 olika förbehandlingsmetoder kombinerat med 8 olika kondition på det underlag som ska målas om.

Totalt beskrivs 6 förbehandlingar med vatten från sköljning till vattenblästring med ultrahögt tryck. Vidare beskrivs 4 förbehandlingar med olika kemiska preparat såsom alkaliska rengöringsmedel och betning. Slutligen beskrivs 6 mekaniska förbehandlingar, allt mellan skrapning till olika blästringsmetoder. Det rekommenderas också på vilka olika underlag respektive förbehandling är lämpligast.

För att exakt veta vilken förbehandling beställaren föreskriver måste entreprenören ha tillgång till denna standard. Den är också en utmärkt vägledning vid totalentreprenader

Exempel på råd kring förbehandling

Fabriksbelagd plåt där beläggningen nyligen flagat av eller avlägsnats genom förbehandling

Frilagd metalliserad yta är normalt ett bra underlag för ommålning. Korrosionsprodukter på en zinkyta bildas ganska snabbt varför dessa behöver tvättas bort direkt före målning. Lämplig metod är alkalisk tvättning enligt 5.2.7 eller någon av de övriga metoderna 5.2.3 – 5.2.10 enligt färgleverantörens rekommendation.

Frilagd aluminium-zinklegering behandlas på samma sätt. Ytan behöver i vissa fall mattas ner genom antingen lätt slipning eller andra metoder vilket i så fall anges i målningsanvisningen. Nermattning antas öka hållbarheten på den efterföljande målningen.

Mjukgörare kan finnas på metallyta som frilagts från Plastisol. I dessa fall ska mjukgöraren avlägsnas.