Skriv ut

Beställarens dokument – Utförandeföreskrifter, SS 184003

Utförandeföreskrifterna vänder sig i första hand till beställaren eller hans konsult och anger hur en målningsbeskrivning bör vara utformad.

Denna del tillsammans med AF-delen syftar till att få jämförbara anbud men också försäkra sig om kvaliteten på utförandet.

Beställaren rekommenderas att upprätta en takplan där varje delyta eller delytor med liknande kondition på underlaget får en egen arbetsbeskrivning. Detta betyder att ett helt tak kan få flera olika beskrivningar beroende på befintligt färgskikts kondition.

I beskrivningen kommer han sedan, för varje delyta, att hänvisa till respektive standard för maskering, förbehandlingen, målningen och kontroll.

Exempel på förfrågningsunderlag

Ommålning av flagande fabriksbelagd byggnadsplåt av stål (Plastisol)

Delytor nr. 1, 5 – 9 (Se takplan)

 1. Förbehandling ska göras med vattenblästring med högt tryck kombinerat med hetvatten enligt SS 184004, avsnitt 5.2.5.
 2. Efter förbehandling ska ytan vara fri från nedbruten Plastisol och föroreningar. Kvarsittande Plastisol ska ha en skikttjocklek motsvarande minst 140 µm.
 3. Förbehandlingen ska kontrolleras enligt SS 184007.
 4. Kvarsittande Plastisol ska kantavjämnas.
 5. Fläckgrundning av rostfläckar med rostskiddsgrundfärg enligt SS 184006, 40 µm torrt skikt.
 6. Grundning med grundfärg enligt SS 184006, minst 40 µm torrt skikt på ytor med blottlagd zinkyta.
 7. Grundning enligt SS 184006, minst 40 µm torrt skikt på kvarsittande Plastisol.
 8. Efterskrapning och kantavjämning av färgskikt som har rest sig efter grundning.
 9. Bättring av efterskrapade ytor.
 10. Applicering av mellanskikt med täckfärg enligt SS 184006, minst 40 µm torrt skikt. Mellanskiktet ska ha en avvikande kulör. Applicering med roller godtas inte, om inte särskilda ytor eller förhållanden så kräver.
 11. Applicering av täckfärg enligt SS 184006, minst 40 µm torrt skikt. Applicering med roller godtas inte, om inte särskilda ytor eller förhållanden så kräver.
 12. Varje färgskikt ska kontrolleras och dokumenteras enligt SS 184007.