Skriv ut

Beställarens dokument – Administrativa föreskrifter, SS 184002

Administrativa föreskrifter påminner väldigt mycket om AMA AF och har exakt samma syfte.

Den ska underlätta för beställaren att upprätta sitt förfrågningsunderlag så att anbudsgivare på förhand vet hur ansvar och skyldigheter ska fördelas mellan honom och beställaren. Vilka kostnader och åtgärder står beställaren för och vad måste entreprenören fixa själv.