Skriv ut

Innehåll

Slutord

Den kanske viktigaste förutsättningen för ett lyckat resultat med målning av takplåt är förbehandlingen.

Det kan inte nog framhållas att underlaget måste vara rent och helt fritt från föroreningar som fett, smuts, salt, färg med dålig vidhäftning och liknande. Härtill kommer konsten att välja rätt tidpunkt med hänsyn till väderutsikterna.

Valet av färgsystem är också avgörande med hänsyn till underlaget. Användning av icke rekommenderade målningssystem kan försämra underliggande färgskikt och få negativa konsekvenser om en ny ommålning erfordras.

Bild 13:31. Med ett regelbundet underhåll bevaras plåten länge. Foto: HE OhlssonBild 13:31. Med ett regelbundet underhåll bevaras plåten länge. Foto: HE Ohlsson