Skriv ut

Provningsmetoder – allmänt

I samband med målning är det i viktigt att göra vissa kontroller, mätningar eller provningar för att fastställa vissa egenskaper eller förutsättningar.

Det finns flera standardiserade provningsmetoder som kan användas. I nedanstående tabell lämnas exempel på metoder och standarder som ofta åberopas.

Många standarder har omarbetats och fått nya beteckningar på grund av det europeiska standardiseringsarbetet.

Daggpunktsmätning ISO 8502-4. Daggpunktskalkylator. En sådan kan färgtillverkaren ofta tillhandahålla.
Förbehandlingsgrad, stålytans utseende efter förbehandling. ISO 8501-1, (SS 055900) Fotografiska likare. Sa 2, Sa 2,5, Sa 3, St 2, St 3.
Förbehandlingsgrad, tidigare målad ytas utseende efter vattenblästring ISO 8501-4, WA 1, WA 2, WA 2,5.
Föroreningar. Klorider Breslemetoden, ISO 8502-6. Kräver särskild utrustning och erfarenhet.
Glansmätning ISO 2813.
Kulörkontroll Spectrofotometer; Okulärt mot kulörlikare.
Nedbrytning av färgskikt ISO 4628-1. Del 1 Allmänna principer.
Nedbrytning av färgskikt ISO 4628-2. Del 2: Blåsbildningsgrad.
AAA BBB
Nedbrytning av färgskikt ISO 4628-3. Del 3: Rostgrad.
Nedbrytning av färgskikt ISO 4628-4. Del 4: Sprickbildning.
Nedbrytning av färgskikt ISO 4628-5. Del 5: Flagningsgrad.
Nedbrytning av färgskikt ISO 4628. Kritning.
Relativ luftfuktighet (RH) ISO 8502-4. RH-mätare; Hygrometer.
Kontroll av rengöring, fett och vax Droppa destillerat vatten på den rengjorda ytan. Om vattnet pärlar sig finns det fett eller vax kvar. Flyter vattnet ut och bildar oregelbundna ”pölar” så är ytan fri från vax och fett.
Kontroll av förekomst av kvarvarande kromater på metalliserad plåt Droppa Reagens B på den rengjorda ytan. (Destillerat vatten 40 ml, Natriumhypoklorit (2 %) 30 ml, Isättika 50 ml, Difenylcarbazide 1 g, Saltsyra (koncentrerad) 15 ml, Väteperoxid 5 ml.) Är plåten fri från kromat sker en färgförändring av dropparna mot brunsvart.
Skikttjocklek, torr film ISO 2808, mätning på metalliskt underlag. Det finns flera olika skikttjockleksmätare på marknaden. Tänk på att kalibrering måste ske mot känt underlag för att mätningen ska bli korrekt.
Skikttjocklek, våt film ISO 2808, mätning av våt färgfilm. Särskilda våtfilmsmätare kan färgtillverkaren tillhandahålla.
Temperaturkontroll. Plåt, luft Termometrar.
Vidhäftning ISO 4624, dragprovning.
Vidhäftning ISO 2409, gitterritsprov.
Vidhäftning ISO 16276-2, X-rits med kniv.
Bild 13:24. Kontroll av vidhäftningen med gitterritssnitt. Bild 13:24. Kontroll av vidhäftningen med gitterritssnitt.
Bild 13:25. Viskositetsmätning. Foto: TikkurilaBild 13:25. Viskositetsmätning. Foto: Tikkurila
Bild 13:26. Glansmätare. Bild 13:26. Glansmätare.