Skriv ut

Målning på olika underlag

Rostiga ytor

Grundfärg (B.1, B.2, C.4) 40 μm
Totalt 40 μm

Eller enligt fabrikantens anvisningar. Beroende på val av grundfärg följer komplett målningssystem, som bör vara minst 120µm, men i många fall 160µm. På marknaden förekommer vattenburna rostskyddspigmenterade akrylatgrundfärger (C.4) som kan användas om rosten helt avlägsnats, och i annat fall rekommenderas B.1 eller B.2

Fabriksbelagd plåt

I nedanstående behandlingssystem förekommer behandlingar inom [ ]. Detta innebär att behandlingen inte är obligatorisk utan krävs i vissa fall.

Där färgtyp anges med till exempel A avses alla med A betecknade färgtyper. Om A.1 anges avses endast denna färgtyp.

Underlag av plastisol (intakt färgskikt)

Alternativ 1

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Grundfärg (C.1, C.4) 40 μm
Täckfärg (C.1) 40 – 50 μm
Totalt 80 – 90 μm

Alternativ 2

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Täckfärg (C.1, J) 60 μm
Totalt 60 μm

Underlag av plastisol (flagade, matta, tunna färgskikt)

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Grundfärg på metallrena ytor, (C.4, D, G) 15 – 50 μm
Täckfärg, (C.1 – C.3, J ) 50 – 80 μm
Totalt 100- 130 μm

Anmärkningar:

 • Marin-, och speciellt västkustmiljö, C4 enligt ISO 12944-2018, kan kräva ett extra täckfärgsskikt, totalt 160 µm.
 • I det fall vidhäftningsgrund G används, räknas detta skikt inte in i totalt skikt, då den endast ska främja vidhäftning i ca. 15 µm.

Underlag av polyester, akrylat, metallack, polyuretan

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

[Grundfärg (hela ytan) (C.1, C.4, G) 15 – 50 μm]
Täckfärg (A.1, C.1 – C.3, J) 50 – 60 μm
[Täckfärg (A, C, J) 40 μm]
Totalt 50 – 140 μm

Anmärkningar:

 • 140 – 160 μm är nödvändigt i kustklimat, C4 enligt ISO 12944-2018,  och i industriatmosfär.
 • Grundfärg som rekommenderas är av typ vidhäftningsgrund och kan behöva kompletteras med rostskyddsgrund fläckvis. På aluminiumplåt räcker det med vidhäftningsgrund.
 • Under vissa förutsättningar kan grundfärg uteslutas. Kontrollera med färgleverantören.
 • Vid val av C.2 produkt i detta system, kan systemet modifieras, så att man lägger 80 + 80µm, eller enligt varje fabrikants rekommendationer.
 • Min 50 µm täckfärg förutsätter att underlaget är intakt, och endast ska målas om av estetiska själ. I annat fall gäller 100 µm som min totalskikt.

Underlag av PVDF

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Grundfärg (hela ytan) (G) 15 – 40 μm
Täckfärg (C.1, J) 40 – 60 μm
[Täckfärg (C, J) 40 μm]
Totalt 80- 120 μm

Anmärkningar:

 • Endast förbehandlingen skiljer från föregående behandling.
 • 140 μm är nödvändigt i kustklimat, C4 enligt ISO 12944-2018, och i industriatmosfär.
 • Bästa tänkbara färg från kulör- och glanshärdighetssynpunkt bör användas, eftersom den ursprungliga beläggningen har valts med hänsyn till hög kulör- och glanshärdighet. Här är till exempel polyuretan av god kvalitet det bästa alternativet.
 • I det fall vidhäftningsgrund G används, räknas detta skikt inte in i totalt skikt, då den endast ska främja vidhäftning i ca. 15 µm.
 • På aluminiumplåt räcker det med vidhäftningsgrund.
 • Om ett helt vattenburet system av miljöskäl måste användas, måste hela ytan mycket noggrant ruggas/slipas/svepblästras och grundfärg C.4 + täckfärg C.1 användas.

Metalliserad plåt

Underlag av ny plåt (zink, aluminium/zink)

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Grundfärg (hela ytan) (C.1, D.1, G) 15 – 40 μm
Täckfärg (A.1, C.1 – C.3, J) 40 – 50 μm
[Täckfärg (A, C, J) 40 – 50 μm]
Totalt 80 – 120 μm

Anmärkningar:

 • Minimum 120 – 160 μm är nödvändigt i kustklimat, C4 enligt ISO 12944-2018, och i industriatmosfär. Låglutande tak kräver tjockare färgfilm
 • Grundfärg som rekommenderas ska vara av typ vidhäftningsgrund.
 • Vid val av C.2 produkt i detta system, kan systemet modifieras, så att man lägger 80 + 80µm, eller enligt varje fabrikants rekommendationer.
 • I det fall vidhäftningsgrund G används, räknas detta skikt inte in i totalt skikt, då den endast ska främja vidhäftning i ca. 15 µm.

Fabriksgrundad plåt (polyestergrund)

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Grundfärg (hela ytan) (B.1, C.4, D, G, J) 15 – 40 μm
Täckfärg (A.1, C.1 – C.3, J) 40 – 50 μm
[Täckfärg (A, C, D, I, J) 40 – 50 μm]
Totalt 80 – 140 μm

Anmärkningar:

 • Minimum 120 μm är nödvändigt i kustklimat, C4 enligt ISO 12944-2018, och i industriatmosfär.
 • Grundfärg som rekommenderas ska vara av typ vidhäftningsgrund och kan behöva kompletteras med rostskyddsgrund fläckvis.
 • Vissa plåt- och färg tillverkare rekommenderar samma färg som grund- och täckfärg. På Polyestergrundad plåt kan detta vara acceptabelt. Kontrollera förutsättningarna med färgleverantören.
 • I det fall vidhäftningsgrund G används, räknas detta skikt inte in i totalt skikt, då den endast ska främja vidhäftning i ca. 15 µm.

Platsmålad plåt

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Grundfärg (B.2, C.4, D) 40 μm
Täckfärg (A.1, C.1 – C.3, E) 40 μm
[Täckfärg (A.1, C.1 – C.3, E) 40 μm]
Totalt 80 – 120 μm

Anmärkningar:

 • Antal skikt beror på i vilken miljö plåten finns, samt hur nedbruten den tidigare målningen är. Minsta totala skikt ska vara ~ 80 μm om det finns ett intakt metalliseringsskikt. Om plåten ursprungligen är ”svartplåt” erfordras minst 160 μm. Minimum 120 μm är nödvändigt i kustklimat, C4 enligt ISO 12944-2018, och i industriatmosfär vid intakt zinkskikt.
 • Alkydfärg ska vara av långoljetyp och bör ha rostskyddspigmentering.
 • Kulturminnesobjekt behandlas enligt särskilda direktiv och anvisningar från Riksantikvarieämbetet och byggnadsantikvarierna.
 • Beroende på tidigare målning kan helt andra system krävas. Kontrollera med färgtillverkaren.
 • Grundfärg B.2 används endast på rostiga ytor.

Aluminiumplåt

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Grundfärg (hela ytan) (C.4, D, G) 15 – 40 μm
Täckfärg (C.1 – C.3, J) 40 μm
[Täckfärg (A, C, J) 40 μm]
Totalt 55 – 120 μm

Kopparplåt

Målning

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Grundfärg (hela ytan) (D, F, G) 15 – 40 μm
Täckfärg (A, C, D, I) 40 μm
[Akrylat/Alkyd, täckfärg (A, C, D) 40 μm]
Totalt 55 – 120 μm

Klarlackering

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Polyuretan klarlack, (I, J) 40 μm
Polyuretan klarlack, (I, J) 40 μm
Totalt 80 μm

Patinering och förgyllning

För närmare information om grönpatinering och andra ytbehandlingsmetoder såsom förgyllning hänvisas till tillverkarna av kopparplåt.

Rostfri plåt

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Grundfärg (hela ytan) (C.4, D, G) 15 – 40 μm
Täckfärg (A.1, C.1, J) 40 μm
[Täckfärg (A.1, C.1, J) 40 μm]
Totalt 55 – 120 μm

Klarlackering

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Klarlack, (I, J) 40 μm
Klarlack, (I, J) 40 μm
Totalt 80 μm

Titanzinkplåt

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Grundfärg (C.4, D, G) 15 – 40 μm
Täckfärg (A.1, C.1, J) 40 μm
[Täckfärg (A.1, C.1, J) 40 μm]
Totalt 55 – 120 μm
Bild 13:22. Här målas med ett 2-komponentsystem. Foto: Leif Johansson, RenovatorBild 13:22. Här målas med ett 2-komponentsystem. Foto: Leif Johansson, Renovator
Bild 13:23. Vid sprutmålning är det viktigt att beakta riskerna för att färg sprids även på ytor som inte ska målas. Mot den bakgrunden erfordras alltid vid sprutmålning kompletterande målning med pensel och/eller rulle. Foto: Leif Johansson, RenovatorBild 13:23. Vid sprutmålning är det viktigt att beakta riskerna för att färg sprids även på ytor som inte ska målas. Mot den bakgrunden erfordras alltid vid sprutmålning kompletterande målning med pensel och/eller rulle. Foto: Leif Johansson, Renovator