Skriv ut

Allmänt

Det finns stor kunskap och mycket erfarenheter om plåtfärg. Det gäller bara att hitta kunskapen och undvika osakligheterna.

Trots de rätta kunskaperna finns det ett antal osäkra faktorer vid all målning och i synnerhet vid utvändig målning. Detta gäller inte minst vid utvändig målning på gamla färgskikt. Om det inte med säkerhet går att fastställa vad underlaget som ska målas om består av, är oddsen för ett lyckat resultat försämrade. Om det råder osäkerhet om hur tidigare målningar har utförts, bör färger med starkare lösningsmedel än lacknafta inte användas. Tänk på att ju längre torktid en färg har desto viktigare är det att ta hänsyn till väderleksprognoserna.

Målning måste utföras direkt efter förbehandlingen. Det är dock viktigt att ytan får torka före målning.

Efter all form av blästring av stålplåt kan den metallrena, delvis stålrena, ytan lätt angripas av rost om den inte målas innan det hinner komma regn eller dagg. Planera och anpassa därför arbetet till väderleksförhållandena. Kontrollera också uppgifterna i färgtillverkarens produktblad.

I detta avsnitt lämnas exempel på vanliga behandlingar som kan vara lämpliga vid olika underlag och förutsättningar. Färgerna är numrerade enligt nedanstående tabell. Utöver detta kan färgfabrikanter även ha andra system som inte redovisas i detta kapitel.

Färger för platsmålning av plåt

Tabell 13:1 Färger för plåtmålning.Tabell 13:1 Färger för plåtmålning.