Skriv ut

Dagbok/Journal

Varje målningsobjekt ska journalföras. Därigenom kan det framtida underhållet underlättas.

Från miljö och kvalitetssäkringssynpunkt är det också viktigt att en dagbok eller journal förs. Vidare är det ett krav att journal förs med tanke på de diskussioner som kan uppstå vid olika typer av garantifrågor.

Uppgifter som bör finnas i en dagboksjournal är:

 1. Målningsobjektets plats/adress. Fastighetsbeteckning.
 2. Vilka ytor som har målats om. Redovisa på ritningar.
 3. Beställare.
 4. Målningsentreprenörens namn och adress.
 5. Takets status före målning, konstaterat eller dokumenterat.
 6. Behandlingsprogram. Förbehandling. Målningsmetoder.
 7. Behandlingsgång; Tid mellan behandlingar.
 8. Väderleksuppgifter.
 9. RH (relativ luftfuktighet), plåt- och lufttemperatur vid målning.
 10. Pollenrapport
 11. Satsnummer på använd färg. Fabrikat och produktnamn.
 12. Konsult. Besiktningsman.
 13. Övriga upplysningar.
Bild 13:27. Exempel på dagboksanteckningar. Bild: Tikkurila Coatings AB.Bild 13:27. Exempel på dagboksanteckningar. Bild: Tikkurila Coatings AB.