Skriv ut

Underhållsavtal

Plåt & Ventföretagen kan genom sina medlemmar erbjuda ett underhållsavtal som innebär att en fastighetsägare kan erhålla årlig kontroll av inte minst tak men även fasader med plåt.

Vid denna kontroll utförs en rensning av vattengångar och ytorna kontrolleras med avseende på eventuella skador. Förslag till åtgärder lämnas och kontrollen dokumenteras i ett protokoll.

Bild 13:10. Behandlar Du bilen på samma sätt som taket? Illustration: Hans Sandqvist, Bildinformation i Älvsjö ABBild 13:10. Behandlar Du bilen på samma sätt som taket? Illustration: Hans Sandqvist, Bildinformation i Älvsjö AB
Bild 13:9. Protokoll som ingår i PLRs system för underhållskontroll av tak.Bild 13:9. Protokoll som ingår i PLRs system för underhållskontroll av tak.