Skriv ut

Målning

Bättringsmålning

Vid den årliga kontrollen kan skador upptäckas på den fabriksbelagda eller platsmålade ytan. Dessa skador ska snarast bättringsmålas för att inte förvärras. Undersök med fastighetsägaren eller plåtleverantören vilken typ av färgbeläggning som taket har. Bättringsmålning bör sedan diskuteras och utföras i samråd med specialkunnig.

a) Ingen förekomst av rost
De skadade färgytorna behöver endast tvättas och torka. Den bättringsfärg som rekommenderas av plåt- eller färgleverantören ska alltid användas. Eftersom de industriella färgbeläggningarna torkas i ugnar är det inte möjligt att använda samma typ av färg vid en bättringsmålning.

b) Små rostskador

  • Ta bort rost och lösa partiklar genom slipning eller skrapning ner till rent plåtmaterial.
  • Avfetta ytan.
  • Rengör och torka ytan före applicering av det målningssystem som rekommenderas av plåttillverkaren eller färgleverantören.

Ommålning

Om det vid den årliga kontrollen bedöms nödvändigt att måla om hela taket eller fasaden bör i första hand specialkunnig kontaktas.

Användning av icke rekommenderade målningssystem kan försämra underliggande färgskikt och få negativa konsekvenser om en ny ommålning erfordras.

Ovanstående rekommendation är mycket generellt hållen, och ger i första hand riktlinjer för hur fabriksbelagd plåt bör hanteras direkt efter ”montering” och inom vad som kan anses vara normal garantitid. När det gäller löpande skötsel kan rekommendationen ses som en riktlinje för hur plåttillverkarna vill att deras produkter ska skötas för optimal livslängd.

Det är viktigt att måla om i tid medan fabriksbeläggningen är i gott skick och att den kan användas som underlag för en bra ommålning utan allt för omfattande förbehandling.

Bild 13:8. Tak som måste åtgärdas målas om. Foto: Leif Johansson, RenovatorBild 13:8. Tak som måste åtgärdas målas om. Foto: Leif Johansson, Renovator