Skriv ut

Årlig kontroll

Kontroll av fasader och tak med fabriksbelagd plåt bör utföras en gång per år.

Behovet av kontroll kan dock variera i olika miljöer och bör kontrolleras i plåtleverantörens/ målningsentreprenörens leverans- eller garantivillkor.

Vid, den i normalfallet årliga, kontrollen bör följande beaktas:

  • ta bort löv, gräs, jord och andra föroreningar från plåtytorna
  • rensa eventuella stopp i vattengångar för att undvika kvarstående vatten eller risk för översvämning
  • rengör fasadplåt som inte sköljts av på naturlig väg av regnvatten, till exempel under takutsprång eller andra regnskyddade partier. Detta är särskilt angeläget på västkusten på grund av saltvatten. Dessa ytor försämrar inte bara byggnadens utseende utan medför även att färgbeläggningen kan brytas ner i förtid och orsaka korrosionsskador
  • undersök om det finns mekaniska skador, till exempel repor som kan förorsaka tidig nedbrytning av beläggningen eller korrosion av plåten.
Bild 13:5. Flera tillverkare av fabriksbelagd plåt tillhandahåller anvisningar för kontroll och besiktning av plåten.Bild 13:5. Flera tillverkare av fabriksbelagd plåt tillhandahåller anvisningar för kontroll och besiktning av plåten.
Bild 13:6. Tak bör kontrolleras årligen. Skadorna visar att underhållet varit grovt eftersatt. Foto: Torbjörn OsterlingBild 13:6. Tak bör kontrolleras årligen. Skadorna visar att underhållet varit grovt eftersatt. Foto: Torbjörn Osterling