Skriv ut

Allmänt

Vid användning av fabriksbelagd plåt är det viktigt att ta del av tillverkarnas krav på såväl konstruktionsutformning som behov av återkommande besiktning och löpande underhåll av plåten.

Dessa krav ligger normalt alltid till grund för hur eventuella garantifrågor behandlas. Nedan lämnas några exempel på hur tillverkarna vill att deras produkter ska användas och skötas.

  • Lutningen på tak ska vara minst 1:10. (~ 5,7°)
  • Plåten ska skyddas mot mekaniska eller kemiska skador.
  • Bearbetningsskador som orsakat genombrutet färgskikt ska bättringsmålas.
  • Vatten ska kunna rinna av fritt från alla ytor.
  • Plåten ska inte lagras eller användas i kontakt med eller i närheten av fuktiga eller korrosiva material.
  • Den fabriksbelagda plåten får inte utsättas för kontakt med koppar, kopparsalter eller vätskeutströmning från kopparrör.
  • Montering och underhåll ska ske på ett fackmannamässigt sätt och i övrigt enligt gällande anvisningar.
  • Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar och ytor i regnskugga ska rengöras regelbundet.
  • Kontakt med våt betong, vått trä, mark eller andra våta eller fukthållande ytor ska undvikas.
  • Materialet ska bearbetas inom 6 månader efter leverans från plåtleverantören.

Dessutom måste beaktas att det finns aggressiva miljöer av många olika slag som förkortar livslängden på en färgbeläggning eller målning. När misstanke finns om att miljön där plåten ska användas kan vara eller komma att bli aggressiv, bör plåtleverantören eller specialkunnig person kontaktas för rådgivning. Tänk på att plåt, oavsett målningssystem, färgbeläggning eller metallisering, inte är ett underhållsfritt material utan ett material på fastigheten som, precis som övriga delar, kräver tillsyn och planerat underhåll.

Inom Europa finns branschföreningen European Coil Coating Association – ECCA. Medlemmar är både färg- och plåttillverkare och föreningen ska verka för användningen av fabriksbelagd tunnplåt.

ECCA har sammanställt rekommendationer för hur underhåll och reparationsmålning av fabriksbelagd plåt ska utföras. Denna rekommendation är godkänd av samtliga större bandlackeringsföretag i Europa, samt materialleverantörer. (Se avsnittet ”Målning”.)

Bild 13:3. I en aggressiv miljö måste färgsystemet väljas med stor omsorg. Foto: Torbjörn OsterlingBild 13:3. I en aggressiv miljö måste färgsystemet väljas med stor omsorg. Foto: Torbjörn Osterling
Bild 13:4. Bohus-Malmön erbjuder en tuff miljö för färgtester. Foto: Leif Johansson, RenovatorBild 13:4. Bohus-Malmön erbjuder en tuff miljö för färgtester. Foto: Leif Johansson, Renovator