Skriv ut

Allmänt

Den mest avgörande delen av ett målningsarbete är förbehandlingen.

Hur vet man att det är rent? Hur vet man att all dåligt vidhäftande färg har avlägsnats? Lämpar det sig och kan man lämna garantier på tidigare målning som ett underlag för ommålning? Hur länge kan taket stå omålat efter förbehandling? Vilka förbehandlingsmetoder kan tillämpas på det aktuella objektet? Många av dessa frågor besvaras med erfarenhet och inte med generella rekommendationer i broschyrer eller liknande. De säkraste resultaten erhålls alltid om all tidigare färg avlägsnas före ommålningen. I många fall är det dock kostnads- eller miljömässigt omotiverat med total borttagning av tidigare färgskikt vilket i sig medför att några långtgående garantier normalt heller inte kan ges.