Skriv ut

Besiktning och analys

I ett planerat underhåll bör en årlig besiktning göras av konditionen hos de målade eller fabriksbelagda plåtytorna.

Med en sådan årlig besiktning finns möjligheter att i tid uppmärksamma och rätt bedöma vilka åtgärder som är mest lämpliga för att underhållet på sikt inte ska bli allt för kostsamt. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att om en ommålning sker innan den ursprungliga färgbeläggningen brutits ner allt för mycket kan ommålningen ske på ett betydligt billigare och enklare sätt än om nedbrytningen gått allt för långt. Har nedbrytningen av det ursprungliga färgskiktet gått för långt måste detta tas bort innan en ommålning kan ske. När det gäller plastisoler som ursprungligen belagts i skittjocklekar mellan 175 och 200 μm bör kvarvarande skikttjocklek vara minst 140 μm för att ommålning ska rekommenderas. En bedömning som gjorts 2019 säger att endast 30-40% av all ommålning, sker på plastisolbelagda tak.

En lämplig tidpunkt för besiktning är tidigt på våren, då vinterns härjningar och den föregående sommarens nedbrytande verkan sammantaget kan bedömas. Att utföra besiktningen tidigt på våren är dessutom viktigt med tanke på att eventuell bättringsmålning eller ommålning helst bör ske under perioden maj – september.