Skriv ut

Innehåll

Slutsats

Valet av fästdon är en viktig fråga för en byggnads totala livslängd.

En rad viktiga funktioner ska vara uppfyllda för att fästdonet ska fungera på bästa sätt. Självfallet ska det hålla för alla förväntade laster men också erbjuda tillfredsställande täthet, bra monteringsmöjligheter samt vara estetiskt tilltalande.

En grundbult inom all infästningsteknik är att fästdonet har längre livslängd än det material som ska fästas in. Därför är fästdon av rostfritt stål alltid att föredra vid användning utomhus.