Skriv ut

Viktiga egenskaper

För att få en god kvalitet på infästningen finns det flera egenskaper hos skruven som måste beaktas. De viktigaste är:

Borrkapacitet

Varje typ av penetrerande alternativt borrande skruv har ett intervall av plåttjocklekar (borrkapacitet) för vilket skruven är lämplig. Tjockleksintervallet bestäms av förhållandet mellan borrspetsdimension och gänggeometri samt kvalitet på det material som ska fästas in samt dess underlag.

Felaktigt vald minsta borrkapacitet (för tunn plåt) leder till överdragning av fästdonet med nedsatt täthets- och hållfasthetsfunktion. Felaktigt vald största borrkapacitet (för tjock plåt) innebär att fästdonet blir svårt eller omöjligt att montera.

Klämlängd

Varje skruv har också en minsta respektive största klämlängd. Med begreppet avses den totala tjockleken av underlag, eventuellt mellanliggande distans och infäst material. Felaktigt vald klämlängd kan leda till nedsatt täthet och hållfasthet.

Grepplängd

Varje skruv med frisläpp har en minsta respektive största grepplängd (GL). Med begreppet avses den totala tjockleken av det material som ska klämmas samman. Felaktigt vald grepplängd kan leda till nedsatt täthet och hållfasthet.

Figur 7:13. Borrkapacitet.(tmin och tmax) Skruvens största borrkapacitet, tmax, avser den totala tjockleken av det infästa materialet och underlaget. Fästdonets minsta kapacitet, tmin, avser minsta tillåtna tjocklek på underlaget.Figur 7:13. Borrkapacitet.(tmin och tmax) Skruvens största borrkapacitet, tmax, avser den totala tjockleken av det infästa materialet och underlaget. Fästdonets minsta kapacitet, tmin, avser minsta tillåtna tjocklek på underlaget.
Figur 7:14. Klämlängd (KL). Skruvens klämlängd bestäms av sammanlagda tjockleken på det infästa materialet, eventuellt mellanliggande skikt såsom board eller isolering och underlaget. Vid konstruktioner med mellanliggande isolering är skruven utformad så att borrningen är klar innan gängingrepp sker i det material som ska fästas in.Figur 7:14. Klämlängd (KL). Skruvens klämlängd bestäms av sammanlagda tjockleken på det infästa materialet, eventuellt mellanliggande skikt såsom board eller isolering och underlaget. Vid konstruktioner med mellanliggande isolering är skruven utformad så att borrningen är klar innan gängingrepp sker i det material som ska fästas in.
Figur 7:15. Grepplängd (GL). En variant av den borrande skruven används för sammanfogning av sidöverlapp samt infästning av profilerad plåt till tunna plåtläkt, < 1,0 mm. Skruven har ett frisläpp mellan huvud och gänga och klämmer ihop förbandet. Denna skruv ska alltid dras till spinn.Figur 7:15. Grepplängd (GL). En variant av den borrande skruven används för sammanfogning av sidöverlapp samt infästning av profilerad plåt till tunna plåtläkt, < 1,0 mm. Skruven har ett frisläpp mellan huvud och gänga och klämmer ihop förbandet. Denna skruv ska alltid dras till spinn.