Skriv ut

Gängpressande skruv

Den gängpressande skruven är den äldsta varianten av skruv för montering av plåt.

Den kräver förborrning eller förstansning av materialet. Skruven formar plastiskt en invändig gänga genom att skruvgängorna tränger undan godset i hålkanten.

Gängpressande skruvar finns i tre olika utföranden beroende på typ av underlag. Beteckning och användningsområde framgår av tabell 7:5.

Vid användning av gängpressande skruv måste håldiametern anpassas till underlagets tjocklek för att den plastiska gängformningen ska bli optimal. Sambandet mellan håldiameter och godstjocklek för en skruv med diametern 6,3 mm framgår av figur 7:7. För varje skruvdiameter finns motsvarande diagram. Se anvisningar från respektive tillverkare. Den gängpressande skruven används med fördel där det går att använda förstansade hål eller där materialtjockleken överstiger borrkapaciteten för den borrande skruven.

Tabell 7:5. Gängpressande skruv.Tabell 7:5. Gängpressande skruv.
Figur 7:6. Princip för gängpressande skruv.Figur 7:6. Princip för gängpressande skruv.
Figur 7:7. Exempel på sambandet mellan håldiameter och godstjocklek. Vid godstjockleken 5 mm ska borrdiametern vara 5,65 mm.Figur 7:7. Exempel på sambandet mellan håldiameter och godstjocklek. Vid godstjockleken 5 mm ska borrdiametern vara 5,65 mm.