Skriv ut

Monteringsverktyg

För montering av blindnit finns ett stort antal typer av verktyg.

Allt från enkla handverktyg till luft – eller batteridrivna verktyg.

 

Bild 7:4. Verktyg för montering av blindnit.Bild 7:4. Verktyg för montering av blindnit.