Skriv ut

Allmänt

Infästningsmetoden med så kallade blindnit uppfanns redan i början av 1900-talet.

Den användes till en början huvudsakligen inom flygplansindustrin. Blindniten finns i dag i många material och utföranden. Blindnitning är ett väl beprövat och säkert sätt att sammanfoga tunna plåtar.

Standardblindnit

Standardniten finns i två varianter. Den med kvarsittande splint, och den med splint som faller bort vid nitningen. Varianten med bortfallande splint används när ett genomgående hål i niten har en funktion att fylla, samt för att undvika eventuella korrosionsangrepp på splinten.

Trycktät blindnit

Den trycktäta niten har en sluten nitkropp med ett helt inkapslat splinthuvud. Detta tillsammans med en kraftig radiell expansion gör niten lämplig där täthet krävs. Det inkapslade splinthuvudet gör att niten klarar större skjuvkrafter och vibrationspåkänningar än standardniten.

Klämnitar

Klämnitar har ett speciellt utformat splinthuvud som vid nitningen fläker, pressar eller böjer ut nitkroppen i tre eller flera vingar. Klämniten ger ett starkt och vibrationssäkert förband.

En typ fläker ut stora skålformade vingar pressas mot förbandets blindsida. Splinten klarar att dra ihop plåtar med ett stort spaltavstånd. Nitkroppen är av aluminium och splinten är av stål.

En annan typ av klämnit är den som böjer ut tre vingar och drar ihop förbandet på ett mjukt och säkert sätt. Den är också försedd med tätningsbricka för vattentäta förband. Denna typ av nit används i förband där stora rörelser kan uppstå. Såväl nit som splint är av aluminium.

Den största typen av klämnit har ett splinthuvud som är utformat så att nitmaterialet rullas upp och bildar en förankring som är upp till 30 mm bred. Detta är en kraftig nit med klämlängd upp till 229 mm. Niten är på grund av sin utformning speciellt lämpad för förankring av skivor och isoleringsmaterial till exempelvis trapetsprofilerad aluminiumplåt eller tunn stålplåt. Niten är av aluminium och splinten är av stål.

En variant av denna nit har en spets som innebär att förborrning inte fordras. I tunn plåt är det möjligt att med enkla handverktyg slå niten igenom plåten.

Bild 7:5. Klämnit med vingar.Bild 7:5. Klämnit med vingar.
Figur 7:23. Funktion hos klämnit med vingar.Figur 7:23. Funktion hos klämnit med vingar.
Figur 7:19. Blindnitens funktion.Figur 7:19. Blindnitens funktion.
Figur 7:22. Klämnitens funktion. Lämplig vid sammanfogning av plåtar med stort spaltavstånd.Figur 7:22. Klämnitens funktion. Lämplig vid sammanfogning av plåtar med stort spaltavstånd.
Figur 7:24. Vissa typer av klämnitar kan användas till förankring av isolering och tätskikt till trapetsprofilerad plåt.Figur 7:24. Vissa typer av klämnitar kan användas till förankring av isolering och tätskikt till trapetsprofilerad plåt.
Tabell 7:6. Exempel på den information som förekommer i tillverkarnas handböcker. Observera att håldiametern är 0,1 mm större än nitkroppen. Vid borrning i tunn plåt med traditionella borr blir hålen trekantiga. Här bör användas speciella tunnplåtsborr utan sidoskär.Tabell 7:6. Exempel på den information som förekommer i tillverkarnas handböcker. Observera att håldiametern är 0,1 mm större än nitkroppen. Vid borrning i tunn plåt med traditionella borr blir hålen trekantiga. Här bör användas speciella tunnplåtsborr utan sidoskär.