Skriv ut

Täthet

Infästning av profilerad plåt på tak och fasad görs i dag huvudsakligen i profilbotten med skruv med tätningsbricka.

För att tätningsbrickan inte ska kunna påverkas av rörelser på grund av temperatur- och fuktrörelser, nederbörd , UV-strålning och aggressiva luftföroreningar, är det av stor vikt att denna är rätt utformad och av lämpligt material. En ledad tätningsbricka med påvulkaniserat EPDM-gummi uppfyller dessa krav.

Figur 7:2 Tätningsbricka för optimal täthet.Figur 7:2 Tätningsbricka för optimal täthet.