Skriv ut

CE-märkning

Från första juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard CE-märkas med tillhörande prestanda-deklaration för att få säljas inom EU .

Enligt anvisningar i standarden upprättas en prestandadeklaration som beskriver produktens väsentliga egenskaper varefter CE-märkning kan ske.

I de fall en harmoniserad standard saknas sker CE-märkning på frivillig väg. Då begärs en Europeisk teknisk bedömning (ETA) av ett bedömningsorgan (TKB). Med en ETA som grund kan prestandadeklarationen upprättas och produkten CE-märkas.

En av fördelarna med en frivillig CE-märkning är att konkurrensen blir rättvisare när alla tillverkare måste deklarera sina produkter på samma sätt.

Ett av kraven är att fästdonen förutom kvalitet och teknisk prestanda även ska kunna identifieras avseende tillverkare. Exempel enligt figur 7:3.

Slutsats: Använd endast fästdon med kända egenskaper och med möjligheter till identifiering.

.

Figur 7:3 Exempel på märkning av fästdon.Figur 7:3 Exempel på märkning av fästdon.